პროექტის დათვალიერება

სიაში დაბრუნება

სახელი და გვარი
ჯონ დო
პროექტის სახელწოდება
სატესტო პროექტი_2018_
პროექტის აღწერა
აქ პროექტის აღწერა
გამოყენებული მეთოდი
ტოპსის მეთოდი
რეგისტრაციის თარიღი
26.02.2018
ექსპერტის თანხმობის ვადა
27.02.2018
დაწყების თარიღი
28.02.2018
დასრულების თარიღი
05.04.2018

სახელწოდება
ყურძნის ახალი ჯიშის გამოყვანა
პომიდვრის ქართული ჯიშების გადარჩენა
ქართული ნიორის გადარჩენა
სატაცურის მოშენება