პროექტის დათვალიერება

სიაში დაბრუნება

სახელი და გვარი
ჯონ დო
პროექტის სახელწოდება
სატესტო2
პროექტის აღწერა
სატესტო2
გამოყენებული მეთოდი
ტოპსის მეთოდი
რეგისტრაციის თარიღი
30.01.2018
ექსპერტის თანხმობის ვადა
31.01.2018
დაწყების თარიღი
01.02.2018
დასრულების თარიღი
10.02.2018

სახელწოდება
უეკლო მაყვალი
ქართული ნიორის გადარჩენა