პროექტის დათვალიერება

სიაში დაბრუნება

სახელი და გვარი
ჯონ დო
პროექტის სახელწოდება
ადგილმდებარეობის შერჩევა
პროექტის აღწერა
ვარიანტი 1 ვარიანტი 2
გამოყენებული მეთოდი
ახალი მეთოდი
რეგისტრაციის თარიღი
23.01.2018
ექსპერტის თანხმობის ვადა
23.01.2018
დაწყების თარიღი
23.01.2018
დასრულების თარიღი
24.01.2018

სახელწოდება
ხმელი ხილის წარმოების გაზრდა
საწარმოო ფირმის განტავსების ოპტიმალური მდებარეობის განსაზღვრა-varianti 1