საწარმოო ფირმის განტავსების ოპტიმალური მდებარეობის განსაზღვრა-varianti 1

ჯონ დო
23.01.2018
მოცემული ფირმისთვის არსებობს განთავსების ალტეერნატივები
დასახელება ატვირთვის თარიღი
nax1.JPG 23.01.2018 1:02:32