პროექტის დათვალიერება

სიაში დაბრუნება

სახელი და გვარი
ჯონ დო
პროექტის სახელწოდება
ახალი პროექტი 2020
პროექტის აღწერა
ეს პროექტი გამოვიყენე კონფერენციაზე
გამოყენებული მეთოდი
ტოპსის მეთოდი
რეგისტრაციის თარიღი
05.02.2020
ექსპერტის თანხმობის ვადა
06.02.2020
დაწყების თარიღი
06.02.2020
დასრულების თარიღი
27.02.2020

სახელწოდება
ყურძნის ახალი ჯიშის გამოყვანა
სასოფლო სამეურნეო იარაღების ტექნო პარკის შექმნა
იაპონური ჯიშის მარწყვის ხეივნის განაშენიანება
ქართული ხილისაგან ცუკატების დამზადება