სასოფლო სამეურნეო იარაღების ტექნო პარკის შექმნა

მარინა ებრალიძე
03.06.2016
ბოლო პერიოდს განმავლობაში ბევრი ინოვაცია განხორციელდა სასოფლო - სამეურნეო ტექნოლოგიების და შესაბამისად ტექნიკის და იარაღების განვითარების მხრივ. სამწუხაროდ ჩვენი სოფლის მეურნეობაში დაკავებული პერსონალი არ იცნობს ამ ინოვაციებს. ხშირია შემთხვევები, რომ მათი ფასი არ არის დიდი და შრულიად ხელმისაწვდომია მათვის. უნდა შეიქმნას ინოვაციური ტექნო - პარკი რომელიც სწორედ ამ მიმართულებით იმუშავებს და თანამედროვე ინოვაციური ტექნოლოგიებს და შედეგებს მიიტანს დაინტერესებული ადამიანების ჯგუფებამდე