პროექტის დათვალიერება

სიაში დაბრუნება

სახელი და გვარი
ჯონ დო
პროექტის სახელწოდება
ჭკვიანი სახლი
პროექტის აღწერა
განსხვავებული შესაძლებლობების გამოყენება ჭკვიანი სახლის ფორმირებისთვის
გამოყენებული მეთოდი
ახალი მეთოდი
რეგისტრაციის თარიღი
31.01.2018
ექსპერტის თანხმობის ვადა
01.02.2018
დაწყების თარიღი
03.02.2018
დასრულების თარიღი
10.02.2018

სახელწოდება
იდეების მართვის ინტელექტუალური სისტემის სრულყოფა
იდეების მართვის სისტემების პოპულარიზაცია