იდეების მართვის ინტელექტუალური სისტემის სრულყოფა

ჯულიეტა გაგლოშვილი
07.06.2017
სადისერტაციო თემის ფარგლებში შექმნილია იდეების მართვის ინტელექტუალური სისტემა "იდეამეტრიკა"