პროექტის დათვალიერება

სიაში დაბრუნება

სახელი და გვარი
ჯონ დო
პროექტის სახელწოდება
ჭკვიანი სახლის მახასიათებლების ანალიზი
პროექტის აღწერა
ჭკვიანი სახლის თავისებურებების შეფასება
გამოყენებული მეთოდი
ახალი მეთოდი
რეგისტრაციის თარიღი
30.01.2018
ექსპერტის თანხმობის ვადა
30.01.2018
დაწყების თარიღი
01.02.2018
დასრულების თარიღი
10.02.2018

სახელწოდება
საწარმოო ფირმის განტავსების ოპტიმალური მდებარეობის განსაზღვრა-varianti 1
საწარმოო ფირმის განტავსების ოპტიმალური მდებარეობის განსაზღვრა-varianti 2