პროექტის დათვალიერება

სიაში დაბრუნება

სახელი და გვარი
ჯონ დო
პროექტის სახელწოდება
სატესტო პროექტი
პროექტის აღწერა
სატესტო პროექტი
გამოყენებული მეთოდი
ტოპსის მეთოდი
რეგისტრაციის თარიღი
30.01.2018
ექსპერტის თანხმობის ვადა
31.01.2018
დაწყების თარიღი
01.02.2018
დასრულების თარიღი
09.02.2018

სახელწოდება
ყურძნის ახალი ჯიშის გამოყვანა
პომიდვრის ქართული ჯიშების გადარჩენა