პროექტის დათვალიერება

სიაში დაბრუნება

სახელი და გვარი
ჯონ დო
პროექტის სახელწოდება
პროექტი 2018
პროექტის აღწერა
სატესტო პროექტი
გამოყენებული მეთოდი
ახალი მეთოდი
რეგისტრაციის თარიღი
23.01.2018
ექსპერტის თანხმობის ვადა
24.01.2018
დაწყების თარიღი
25.01.2018
დასრულების თარიღი
31.01.2018

სახელწოდება
საწარმოო ფირმის განტავსების ოპტიმალური მდებარეობის განსაზღვრა-varianti 1