პროექტის დათვალიერება

სიაში დაბრუნება

სახელი და გვარი
ჯონ დო
პროექტის სახელწოდება
zura prr
პროექტის აღწერა
გამოყენებული მეთოდი
ტოპსის მეთოდი
რეგისტრაციის თარიღი
09.07.2018
ექსპერტის თანხმობის ვადა
10.07.2018
დაწყების თარიღი
11.07.2018
დასრულების თარიღი
20.07.2018

სახელწოდება
იაპონური ჯიშის მარწყვის ხეივნის განაშენიანება
ქართული ნიორის გადარჩენა
ხმელი ხილის წარმოების გაზრდა