პროექტის დათვალიერება

სიაში დაბრუნება

სახელი და გვარი
ჯონ დო
პროექტის სახელწოდება
ზურას პროექტი
პროექტის აღწერა
პროექტს ვქმნი სატესტოდ
გამოყენებული მეთოდი
ტოპსის მეთოდი
რეგისტრაციის თარიღი
09.07.2018
ექსპერტის თანხმობის ვადა
10.07.2018
დაწყების თარიღი
11.07.2018
დასრულების თარიღი
20.07.2018

სახელწოდება
იაპონური ჯიშის მარწყვის ხეივნის განაშენიანება
ხმელი ხილის წარმოების გაზრდა
ქართული ძირტკბილას მოშენება