პროექტის დათვალიერება

სიაში დაბრუნება

სახელი და გვარი
ჯონ დო
პროექტის სახელწოდება
პროექტი სატესტო 26/6
პროექტის აღწერა
ვქმნი სატესტო პროექტს, სადაც გავაეთიანებ ორ იდეას და გამოვიყენებ ტოპსის მეთოდს
გამოყენებული მეთოდი
ტოპსის მეთოდი
რეგისტრაციის თარიღი
26.06.2018
ექსპერტის თანხმობის ვადა
27.06.2018
დაწყების თარიღი
29.06.2018
დასრულების თარიღი
11.07.2018

სახელწოდება
ყურძნის ახალი ჯიშის გამოყვანა
პომიდვრის ქართული ჯიშების გადარჩენა