პროექტის დათვალიერება

სიაში დაბრუნება

სახელი და გვარი
ჯონ დო
პროექტის სახელწოდება
პროექქ7
პროექტის აღწერა
ჯკჰჯგკჰჯგკჰჯგფკჰ
გამოყენებული მეთოდი
ტოპსის მეთოდი
რეგისტრაციის თარიღი
23.04.2018
ექსპერტის თანხმობის ვადა
23.04.2018
დაწყების თარიღი
24.04.2018
დასრულების თარიღი
25.04.2018

სახელწოდება
ტესტ იდეა A
ტესტ იდეა B