პროექტის დათვალიერება

სიაში დაბრუნება

სახელი და გვარი
ჯონ დო
პროექტის სახელწოდება
სატესტო პროექტი_2018
პროექტის აღწერა
აქ პროექტის აღწერა
გამოყენებული მეთოდი
ტოპსის მეთოდი
რეგისტრაციის თარიღი
26.02.2018
ექსპერტის თანხმობის ვადა
27.02.2018
დაწყების თარიღი
28.02.2018
დასრულების თარიღი
05.04.2018