პროექტის დათვალიერება

სიაში დაბრუნება

სახელი და გვარი
ჯონ დო
პროექტის სახელწოდება
სატესტო 5
პროექტის აღწერა
სატესტო 5
გამოყენებული მეთოდი
ტოპსის მეთოდი
რეგისტრაციის თარიღი
07.02.2018
ექსპერტის თანხმობის ვადა
08.02.2018
დაწყების თარიღი
09.02.2018
დასრულების თარიღი
17.02.2018

სახელწოდება
ტესტირება1
ტესტირება 2