პროექტის დათვალიერება

სიაში დაბრუნება

სახელი და გვარი
ჯონ დო
პროექტის სახელწოდება
სატესტო4
პროექტის აღწერა
საჭიროა შევადაროთ იდეები ტესტირება1 და ტესტირება2
გამოყენებული მეთოდი
ტოპსის მეთოდი
რეგისტრაციის თარიღი
07.02.2018
ექსპერტის თანხმობის ვადა
08.02.2018
დაწყების თარიღი
09.02.2018
დასრულების თარიღი
16.02.2018