პროექტის დათვალიერება

სიაში დაბრუნება

სახელი და გვარი
ჯონ დო
პროექტის სახელწოდება
ჭკვიანი სახლის ორგანიზება
პროექტის აღწერა
ჭკვიანი სახლის ორგანიზება
გამოყენებული მეთოდი
ახალი მეთოდი
რეგისტრაციის თარიღი
30.01.2018
ექსპერტის თანხმობის ვადა
30.01.2018
დაწყების თარიღი
02.02.2018
დასრულების თარიღი
10.03.2018