პროექტის დათვალიერება

სიაში დაბრუნება

სახელი და გვარი
ჯონ დო
პროექტის სახელწოდება
სამკურნალო დაწესებულების გახსნა
პროექტის აღწერა
აღწერა
გამოყენებული მეთოდი
ახალი მეთოდი
რეგისტრაციის თარიღი
01.07.2018
ექსპერტის თანხმობის ვადა
03.07.2018
დაწყების თარიღი
09.07.2018
დასრულების თარიღი
09.07.2019

სახელწოდება
სამკურნალო ტურიზმის ორგანიზება
იდეა პირველი
სამკურნალო მასაჟის სალონის გახსნა