პროექტის დათვალიერება

სიაში დაბრუნება

სახელი და გვარი
ჯონ დო
პროექტის სახელწოდება
ახალი
პროექტის აღწერა
გამოყენებული მეთოდი
ტოპსის მეთოდი
რეგისტრაციის თარიღი
26.06.2018
ექსპერტის თანხმობის ვადა
27.06.2018
დაწყების თარიღი
28.06.2018
დასრულების თარიღი
30.06.2018

სახელწოდება
ტესტ იდეა A
ტესტ იდეა B