პროექტის დათვალიერება

სიაში დაბრუნება

სახელი და გვარი
ჯონ დო
პროექტის სახელწოდება
ვაშლის ჯემის გამოშვება
პროექტის აღწერა
არწერა
გამოყენებული მეთოდი
ტოპსის მეთოდი
რეგისტრაციის თარიღი
26.06.2018
ექსპერტის თანხმობის ვადა
27.06.2018
დაწყების თარიღი
28.06.2018
დასრულების თარიღი
27.06.2019

სახელწოდება
ტესტ იდეა A
ტესტ იდეა B

ვაშლის ჯემის გამოშვება
ტოპსის მეთოდი

სიაში დაბრუნება

ალტერნატივა D* D- D*+D- D- / (D*+D-) რანჟირებული
ტესტ იდეა A 1,3024 1,1252 2,4276 0,4635 1
ტესტ იდეა B 1,4224 1,0166 2,4390 0,4168 2