პროექტის დათვალიერება

სიაში დაბრუნება

სახელი და გვარი
ჯონ დო
პროექტის სახელწოდება
ტურისტული ფირმის გახსნა
პროექტის აღწერა
გაიხსნება ტურისტული ფირმა, რომელიც უზრუნველყოფს ტურისტების მოზიდვას ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად
გამოყენებული მეთოდი
ტოპსის მეთოდი
რეგისტრაციის თარიღი
26.06.2018
ექსპერტის თანხმობის ვადა
28.06.2018
დაწყების თარიღი
29.06.2018
დასრულების თარიღი
27.06.2019

სახელწოდება
ტესტ იდეა A
ტესტ იდეა B