პროექტის დათვალიერება

სიაში დაბრუნება

სახელი და გვარი
ჯონ დო
პროექტის სახელწოდება
ტყემლის საწებელის გამოშვება
პროექტის აღწერა
ტყემლის საწებელა ძალიან გავრცელებულია საქართველოში. ქართული კერძების უმრავლესობას ძალიან უხდება ეს საწებელა. ტყემალი აგრეთვე სასარგებლოცაა. მაგალითად, პროტრომბინიც დაწევის საშუალებაა. ამიტომ ამ პროდუქტის გამოშვება აქტუალურია
გამოყენებული მეთოდი
ტოპსის მეთოდი
რეგისტრაციის თარიღი
23.06.2018
ექსპერტის თანხმობის ვადა
23.06.2018
დაწყების თარიღი
25.06.2018
დასრულების თარიღი
25.06.2019

სახელწოდება
ტესტ იდეა A
ტესტ იდეა B