პროექტის დათვალიერება

სიაში დაბრუნება

სახელი და გვარი
ჯონ დო
პროექტის სახელწოდება
სამკურნალო ტურიზმის ორგანიზება
პროექტის აღწერა
საქართველოში ეს შეიძლება
გამოყენებული მეთოდი
ახალი მეთოდი
რეგისტრაციის თარიღი
10.05.2018
ექსპერტის თანხმობის ვადა
15.05.2018
დაწყების თარიღი
17.05.2018
დასრულების თარიღი
21.05.2018

სახელწოდება
ინოვაციების სააგენტოების შექმნა რეგიონებში