ინვენტარიზაციის ანკეტის გამოყენებადი ფორმის დამუშავება ინტელექტუალური საქმიანობის შედეგების რანჟირების მიზნით.

ჯონ დო
24.01.2018
ინტელექტუალური საქმიანობის შედეგების არსებობის და მდგომარეობის ანალიზის საწყისი ეტაპი