იდეა2_ ტესტ1 ტოპსის მეთოდი

მარინა ებრალიძე
06.06.2016
ეს არის იდეა მეორე . ტოპსის მეთოდის ტესტირებისათვის . სულ ფასდრბა 4 იდეა