ელექტრონული უნივერსიტეტის შექმნა

ილია ჩესბრო
04.06.2016
ბიზნეს გეგმა ელექტრონული უნივერსიტეტი ელექტრონული უნივერსიტეტი უფრო მეტია ვიდრე ელ.სწავლება. მოიცავს ონ. ლაინ საგანს, ჯგუფებს, კურსს, ფაკულტეტს და უნივერსიტეტს სრული ინფრასტრუქტურით დაზოგავს დროს, შეამსუბუქებს ტრანსპორტირების პრობლემებს თანხას და სხვა....