იდეა1

ნოდარი ჩინჩალაძე
03.06.2016
იდეების გენერირებისა და რეალიზაციის დაგეგმვის ცენტრი.