საქართველოს წყლის რესურსების პროგრამისა და მონაცემთა ბაზის შექმნა

Ketevan Kochladze
02.06.2016
ბაზის და შესაბამისი ბიზნეს ინტერფეისის მიზანი იქნება შევქმნათ საქართველის წყლის რესურსების ერთიანი კატალოგი, სადაც მომხმარებელს შესაძლებლობა ექნება ჩვენი ქვეყნის წყლის რესურსების მდგომარეობის შესაზებ, ასევე საინტერესო იქნება მობილურ აპლიკაცის გამართვა რომელიც კონკრეტულ მომხმარებელს შეატყობინებს სახლში წყლის მარაგის შესახებ. პროგრამას ექნება საგანმანათლებლო დატვირთვა რომელიც შემდეგ კატეგორიებს მოიცავს - წყლის ჰიგიენა და სანიტარიზაცია , წყლის შენახვის წესები, რა მავნებლობა მოაქვს წყლის დაბინძურებას და თუ რატომ ვცდილობთ არ დავხარჯოთ წყალი გლობალური პროცესების ფონზე. პროგრამა გაანალიზებს მიღებულ შედეგებს და სტატისტიკურად დათვლილ ზოგად და კონკრეტულ სურათს შემოგვთავაზებს. პროგრამაში კატალოგიზირებული იქნება ქვეყნის წყლის რესურსები რუქებით გიპიეს კოორდინატებით (ტბები მდინარეები წყაროები) და ტურისტული აღწერებით .
დასახელება ატვირთვის თარიღი
Water.jpg 02.06.2016 10:38:37